Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930.

Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930.
Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
                                Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης

Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.

Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου (pdf format)
Ομάδα Εργασίας: Θάνου Θεωδόρα, Παππάς Γιώργος, Χαραμποπούλου Έφη
                                Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης

Οδιπορικό στις κατασκευαστικές εμπειρίες ενός ακραίου τόπου. Από την Ιεράπετρα έως το Γούδουρα.

Οδιπορικό στις κατασκευαστικές εμπειρίες ενός ακραίου τόπου από την Ιεράπετρα έως το Γούδουρα.
Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
                                Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης