Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930.

Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930.
Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
                                Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης