Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.

Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου (pdf format)
Ομάδα Εργασίας: Θάνου Θεωδόρα, Παππάς Γιώργος, Χαραμποπούλου Έφη
                                Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης