Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Άσκηση πεδίου στα Ανώγεια

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                         ακ.έτος 2013-14

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εδικό μάθημα αστικού σχεδιασμού εαρινού εξαμήνου

Εκπαιδευτικός στόχος. Η απόκτηση δεξιοτήτων στη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία όλων εκείνων των υλικών και εργαλείων που αποδίδουν τον χαρακτήρα του οικιστικού συνόλου. Η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση του οικισμού που θα εισαγάγει τους φοιτητές στη δυνατότητα επεξεργασίας των λειτουργικών και αισθητικών του ασυνεχειών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ Οι ομάδες εργασίας εκπονούν φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση σε διάφορες κλίμακες, με βιβλιογραφική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με συνεντεύξεις με κατοίκους.

Ζητούμενα: Α. Επιλεγμένη φωτογραφική τεκμηρίωση - Πινακίδες υποθέσεων συγκρότησης του οικισμού στο χρόνο – Μνημεία – Δημόσιοι χώροι - Μηκοτομές σε κλίμακα 1/500. Χάρτες σε κλίμακα 1/1.000 ή 1/500 με το κτιριακό απόθεμα (χρήσεις, χρονολόγηση, κατάσταση, αξιολόγηση) και Β. Προτάσεις εξέλιξης - ανάπλασης σε διάφορες κλίμακες.  Οικισμοί:  Ανώγεια, Σείσαρχα, Καμαριώτης, Αηδονοχώρι.