Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Ημερίδα με θέμα:Το οικιστικό δίχτυ της Κρήτης. Γή και κοινωνίες, 13ος‐20ος αιώνας,03/11/2014, Χανιά

Συνδιοργάνωση ημερίδας: Πολυτεχνείο Κρήτης - Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Κ.Ε.Π.Π.Ε.ΔΗ.Χ. ‐ Κ.Α.Μ.

Επιστημονική Επιμέλεια: Νίκος Σκουτέλης

Συνεργάτες: Άννα Τσιτωνάκη - Αρχιτέκτων και φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Κ.

Πρόγραμμα Ημερίδας