Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Δημοσιεύσεις

ΙΑ Κρητολογικό Συνέδριο Ρέθυμνο 21-27/10/2011
Η γεωμορφολογία της Κρήτης στην συγκρότηση των παραδοσιακών οικισμών (pdf format)
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης

Δημοσιεύσεις

Aegean Islands - Architecture
N.Skoutelis_Crete Landscape Architecture (pdf format)
Επιμέλεια: Δημήτρης Φιλιππίδης

Δημοσιεύσεις

Rural Crete 2013
Crete: Rurality is never lost (pdf format)
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης