Οικισμοί της Κρήτης - Rural Crete - Villages of Crete

Δημοσιεύσεις

ΙΑ Κρητολογικό Συνέδριο Ρέθυμνο 21-27/10/2011
Η γεωμορφολογία της Κρήτης στην συγκρότηση των παραδοσιακών οικισμών (pdf format)
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης