Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930

Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
Επιβλέπων: Νίκος ΣκουτέληςΕρευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης