Γεωχωρικά δεδομένα


Κατανομή των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη. ESPON, 2018.

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται γεωχωρικές πληροφορίες της Περιφέρειας Κρήτης, στο πνεύμα της κοινής ευρωπαϊκής αρχής περί ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων και των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών (INSPIRE).

Για την χωρική απεικόνιση των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν:

  1. Το πρόγραμμα Geographic Information System (GIS), με τη χρήση του οποίου γίνεται η χαρτογράφηση και αποτύπωση των εξεταζόμενων φαινομένων.
  2. Το πρόγραμμα Google Earth, το οποίο δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης των φαινομένων σε αναπαράσταση του φυσικού χώρου.

Για την περιήγηση θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας το πρόγραμμα Google Earth Pro και να κάνετε εισαγωγή το παρακάτω kml.

Γεωχωρικά Δεδομένα Περιφέρειας Κρήτης