Γιατί ένα Παρατηρητήριο ὑπαίθρου Κρήτης;


Θραψανιώτες αγγειοπλάστες - Δήμος Μινώα Πεδιάδας
Θραψανιώτες αγγειοπλάστες © Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Τα «παραδοσιακά εργαλεία και μέσα» που έχουν στη διάθεσή τους οι Φορείς της Κρήτης, δεν αρκούν πλέον για να διασφαλίσουν τις σύγχρονες απαντήσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Χρειάζεται να εμπλουτιστούν, να συμπληρωθούν, να μετεξελιχθούν και να συνδεθούν με τις σύγχρονες λειτουργίες και προσεγγίσεις.

Το ΠΥΚ έρχεται να συμβάλλει σ’ αυτό, στηρίζοντας τους φορείς που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για την Κρητική Ύπαιθρο, ως ένα «νέο στρατηγικό εργαλείο», σύγχρονο και ικανό να «κωδικοποιήσει» αλλά και να «ερμηνεύσει» τόσο τις δυναμικές της υπαίθρου όσο και τις απειλές που την αφορούν.

Έχει ως βασικό σκοπό τη συστηματική συλλογή, ανάλυση, «αποκωδικοποίηση και μετάφραση» μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και την επεξεργασία τους αλλά και τη «μετατροπή» τους σε συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις, με αποδέκτες τους φορείς που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το μέλλον της κρητικής υπαίθρου.

Το ΠΥΚ δεν δημιουργήθηκε κατ’ επέκταση για να συγκεντρώσει ή να καταγράψει γνωστές ήδη πληροφορίες και δεδομένα. Δημιουργήθηκε κυρίως για να συλλέξει, να αξιολογήσει, να  αξιοποιήσει, να συνθέσει και να «κεφαλαιοποιήσει» υπέρ της κρητικής υπαίθρου, όλο αυτό τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται ως αποτελέσματα μελετών, ερευνών, εμπειριών, από δομές και χώρους που λειτουργούν στην Κρήτη αλλά και εκτός αυτής. Η προαναφερόμενη «κεφαλαιοποίηση» γίνεται ορατή και συγκεκριμένη, στη συνεχεία, μέσα από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μορφές των εισηγήσεων, των εκθέσεων, των κατευθύνσεων κλπ, όπου το ΠΥΚ θέτει στη διάθεση των φορέων της Κρήτης, προτείνοντάς τους ένα είδος «οδικού χάρτη αναπτυξιακής πορείας της κρητικής υπαίθρου».

Το ΠΥΚ έρχεται ακόμα για να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για γόνιμες συμπράξεις, συνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ των δομών που παράγουν, διαχειρίζονται ή συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός «συστήματος σχέσεων και διασυνδέσεων» μεταξύ όλων αυτών και τελική επιδίωξη την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας της υπαίθρου.

Το κτίσιμο του ΠΥΚ ξεκίνησε αρχικά και σε πιλοτική βάση από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και στη συνέχεια με σταδιακή επέκταση και κλιμάκωση των δραστηριοτήτων του, θα καλύψει ολόκληρη την Κρήτη.

Φωτ. Χρύσα Παγκάλου

Υφαντό ύφασμα σε αργαλειό – Aΐμονας | φωτ. Χρύσα Παγκάλου
Φωτ. Χρύσα Παγκάλου

Υφαντό ύφασμα σε αργαλειό – Aΐμονας | φωτ. Χρύσα Παγκάλου

Έχει ως βασικό σκοπό τη συστηματική συλλογή, ανάλυση, «αποκωδικοποίηση και μετάφραση» μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και την επεξεργασία τους αλλά και τη «μετατροπή» τους σε συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις, με αποδέκτες τους φορείς που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για το μέλλον της κρητικής υπαίθρου.

Το ΠΥΚ δεν δημιουργήθηκε κατ’ επέκταση για να συγκεντρώσει ή να καταγράψει γνωστές ήδη πληροφορίες και δεδομένα. Δημιουργήθηκε κυρίως για να συλλέξει, να αξιολογήσει, να  αξιοποιήσει, να συνθέσει και να «κεφαλαιοποιήσει» υπέρ της κρητικής υπαίθρου, όλο αυτό τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται ως αποτελέσματα μελετών, ερευνών, εμπειριών, από δομές και χώρους που λειτουργούν στην Κρήτη αλλά και εκτός αυτής. Η προαναφερόμενη «κεφαλαιοποίηση» γίνεται ορατή και συγκεκριμένη, στη συνεχεία, μέσα από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μορφές των εισηγήσεων, των εκθέσεων, των κατευθύνσεων κλπ, όπου το ΠΥΚ θέτει στη διάθεση των φορέων της Κρήτης, προτείνοντάς τους ένα είδος «οδικού χάρτη αναπτυξιακής πορείας της κρητικής υπαίθρου».

Το ΠΥΚ έρχεται ακόμα για να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για γόνιμες συμπράξεις, συνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ των δομών που παράγουν, διαχειρίζονται ή συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός «συστήματος σχέσεων και διασυνδέσεων» μεταξύ όλων αυτών και τελική επιδίωξη την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας της υπαίθρου.

Το κτίσιμο του ΠΥΚ ξεκίνησε αρχικά και σε πιλοτική βάση από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και στη συνέχεια με σταδιακή επέκταση και κλιμάκωση των δραστηριοτήτων του, θα καλύψει ολόκληρη την Κρήτη.