Έρευνα του ΠΥΚ – Επιστημονικές θεματικές δημοσιεύσεις

Αναπαραστάσεις νησιωτικών οικισμών, στην ελληνική ζωγραφική της γενιάς του 1930.


Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης

Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου.


Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου (pdf format)
Ομάδα Εργασίας: Θάνου Θεωδόρα, Παππάς Γιώργος, Χαραμποπούλου Έφη
Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης

Οδιπορικό στις κατασκευαστικές εμπειρίες ενός ακραίου τόπου από την Ιεράπετρα έως το Γούδουρα.

Ερευνητική Εργασία (pdf format)
Φοιτήτρια: Βολονάκη Ευαγγελία
Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης

ΙΑ Κρητολογικό Συνέδριο Ρέθυμνο 21-27/10/2011

Η γεωμορφολογία της Κρήτης στην συγκρότηση των παραδοσιακών οικισμών (pdf format)
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης

Aegean Islands – Architecture


N.Skoutelis_Crete Landscape Architecture (pdf format)
Επιμέλεια: Δημήτρης Φιλιππίδης

 

Rural Crete 2013


Crete: Rurality is never lost (pdf format)
Συγγραφέας: Νίκος Σκουτέλης