Η Προσέγγιση


Γωνί - Οροπέδιο Ασκύφου
Γωνί – Οροπέδιο Ασκύφου | φωτ. Νίκος Σκουτέλης

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών δημιούργησαν μία νέα παγκόσμια πολύπλοκη πραγματικότητα η οποία προκαλεί αναπόφευκτα την ανάγκη επανακαθορισμού τόσο των παγκόσμιων όσο και των τοπικών συστημάτων. Όμως, Κοινωνίες και Θεσμοί βρέθηκαν χωρίς προετοιμασία και χωρίς απαντήσεις.

Το παγκόσμιο και το τοπικό εμφανίζονται συχνά ως δύο πόλοι που απωθούνται και την ίδια στιγμή έλκονται. Απειλές κι ευκαιρίες συνυπάρχουν, ως παράγωγα αυτών των εξελίξεων.

Η ορθή ανάγνωση αυτής της πολυπλοκότητας, αλλά κυρίως η αντιμετώπισή της, έρχεται ως αυτονόητη υποχρέωση φορέων και κοινωνιών, που θέλουν να έχουν ρόλο σε όσα τους αφορούν. Όμως η αναζήτηση απαντήσεων έχει άμεση σχέση με τη θέληση, τις ικανότητες και τα «εργαλεία» που διαθέτουν, προκειμένου να δρουν έγκαιρα, με πληρότητα, γνώση κι αποτελεσματικότητα.

Κοινωνία και φορείς θα πρέπει να εφοδιαστούν με «σύγχρονα υποστηρικτικά – ρυθμιστικά εργαλεία» ώστε να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν στις εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

Η «συνάντηση» της Περιφέρειας Κρήτης (χρηματοδότηση / πολιτική βούληση), του Πολυτεχνείου Κρήτης (επιστημονική ευθύνη) και του Πλοηγού Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή (συντονισμός / διαχείριση βάσης δεδομένων) και η σύμπραξή τους για τη δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης (του πρώτου στην Ελλάδα), αυτήν ακριβώς την υποχρέωση έρχεται να αναδείξει και να πραγματοποιήσει.

Σηματοδοτεί ακόμη την υποχρέωση των φορέων της Κρήτης να απαντούν με κατάλληλα και σύγχρονα «εργαλεία» στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες ή στις απειλές, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και λήψεως αποφάσεων για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Κρήτης.

Το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης (ΠΥΚ), ως σύγχρονο, ευέλικτο κι «επιστημονικό εργαλείο», έρχεται για να τεθεί στην υπηρεσία του συνόλου του «συστήματος της υπαίθρου» και να το στηρίξει, προκειμένου να είναι σε θέση να «μεταφράσει» τη σημερινή σύνθετη πραγματικότητα και να τη μετατρέψει σε «ποιοτικό αναπτυξιακό αφήγημα», με επίκεντρο μια νέα ελκυστικότητα της κρητικής υπαίθρου.

Έρχεται επίσης για να εμπλουτίσει το «αναπτυξιακό οπλοστάσιο» που πρέπει να διαθέτει η Κρήτη, αφού δεν αρκεί μόνο η δύναμη της θέλησης ή της επιθυμίας, αλλά ούτε κι οι φαντασιακές ή ρητορικές αναφορές στην κρητική ύπαιθρο για να διασφαλίσουν από μόνες τους τη συνολική της αναζωογόνηση, στρατηγικές αγροτικής αναγέννησης ή ακόμη την αναδημιουργία σχέσεων και τομέων, επιδιώξεις που απαιτούν ολιστική οπτική και σχεδιασμούς.

Μαχαιροί Αποκορώνου

Μαχαιροί Αποκορώνου | φωτ. Νίκος Σκουτέλης
Μαχαιροί Αποκορώνου

Μαχαιροί Αποκορώνου | φωτ. Νίκος Σκουτέλης

Η «συνάντηση» της Περιφέρειας Κρήτης (χρηματοδότηση / πολιτική βούληση), του Πολυτεχνείου Κρήτης (επιστημονική ευθύνη) και του Πλοηγού Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή (συντονισμός / διαχείριση βάσης δεδομένων) και η σύμπραξή τους για τη δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Υπαίθρου Κρήτης (του πρώτου στην Ελλάδα), αυτήν ακριβώς την υποχρέωση έρχεται να αναδείξει και να πραγματοποιήσει.

Σηματοδοτεί ακόμη την υποχρέωση των φορέων της Κρήτης να απαντούν με κατάλληλα και σύγχρονα «εργαλεία» στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες ή στις απειλές, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και λήψεως αποφάσεων για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Κρήτης.

Το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης (ΠΥΚ), ως σύγχρονο, ευέλικτο κι «επιστημονικό εργαλείο», έρχεται για να τεθεί στην υπηρεσία του συνόλου του «συστήματος της υπαίθρου» και να το στηρίξει, προκειμένου να είναι σε θέση να «μεταφράσει» τη σημερινή σύνθετη πραγματικότητα και να τη μετατρέψει σε «ποιοτικό αναπτυξιακό αφήγημα», με επίκεντρο μια νέα ελκυστικότητα της κρητικής υπαίθρου.

Έρχεται επίσης για να εμπλουτίσει το «αναπτυξιακό οπλοστάσιο» που πρέπει να διαθέτει η Κρήτη, αφού δεν αρκεί μόνο η δύναμη της θέλησης ή της επιθυμίας, αλλά ούτε κι οι φαντασιακές ή ρητορικές αναφορές στην κρητική ύπαιθρο για να διασφαλίσουν από μόνες τους τη συνολική της αναζωογόνηση, στρατηγικές αγροτικής αναγέννησης ή ακόμη την αναδημιουργία σχέσεων και τομέων, επιδιώξεις που απαιτούν ολιστική οπτική και σχεδιασμούς.