Κεραμοποιεία στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου (pdf format)
Ομάδα Εργασίας: Θάνου Θεωδόρα, Παππάς Γιώργος, Χαραμποπούλου Έφη
Επιβλέπων: Νίκος ΣκουτέληςΠαραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικιστικά Σύνολα της Υπαίθρου (pdf format)
Ομάδα Εργασίας: Θάνου Θεωδόρα, Παππάς Γιώργος, Χαραμποπούλου Έφη
Επιβλέπων: Νίκος Σκουτέλης