Νησιά του Αιγαίου – Αρχιτεκτονική

Νησιά του Αιγαίου – Αρχιτεκτονική (pdf format)
Ν.Σκουτέλης, ΚΡΗΤΗ στον τόμο Νησιά του Αιγαίου. Αρχιτεκτονική επιμέλεια Δ.Φιλιππίδης,  Αθήνα 2003, σ.160-182Νησιά του Αιγαίου – Αρχιτεκτονική (pdf format)
Ν.Σκουτέλης, ΚΡΗΤΗ στον τόμο Νησιά του Αιγαίου. Αρχιτεκτονική επιμέλεια Δ.Φιλιππίδης,  Αθήνα 2003, σ.160-182