Οι οθωμανικοί κουλέδες της Κρήτης: το ιστορικό πλαίσιο, το δίκτυο και ο κτιριακός τύπος

Nίκος Σκουτέλης, Ηλίας Κολοβός Οι οθωμανικοί κουλέδες της Κρήτης: το ιστορικό πλαίσιο, το δίκτυο και ο κτιριακός τύπος, ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, «ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ».  Μυτιλήνη, 29-31Οκτωβρίου 2018Nίκος Σκουτέλης, Ηλίας Κολοβός Οι οθωμανικοί κουλέδες της Κρήτης: το ιστορικό πλαίσιο, το δίκτυο και ο κτιριακός τύπος, ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, «ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ».  Μυτιλήνη, 29-31Οκτωβρίου 2018