Συνάντηση ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου

Με στόχο τον συντονισμό, την ενημέρωση και τον προγραμματισμό των δράσεων που αναπτύσσει το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης (ΠΥΚ) και αφορούν στο Οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 σχετική συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου κου Γιάννη Στεφανάκη, Αντιδημάρχων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και αντιπροσωπείας του ΠΥΚ αποτελούμενη από τον πρ. του Πλοηγού «Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή» κο Χάρη Ροδιτάκη και την συντονίστρια του προγράμματος κα Χρύσα Παγκαλου, καθώς και από μέλη της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με υπεύθυνη την επικ. καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη. Υπογραμμίζεται ότι, αρχικά, ως τόπος πιλοτικής εφαρμογής του ΠΥΚ έχει οριστεί το Οροπέδιο Λασιθίου.

Στη συνάντηση πήρε μέρος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση διήρκησε αρκετά, με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να τοποθετούνται επί των ρόλων τους και με την τελική διαβεβαίωση, πώς, το εγχείρημα θα λάβει υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια. Ο κος  Στεφανάκης δεσμεύτηκε επίσης να διαθέσει στην ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου όσα ενδιαφέροντα δεδομένα (έρευνες, μελέτες, κλπ.) έχει στη διάθεση του ο Δήμος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία και άντληση κατευθύνσεων, κατευθύνσεις και προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση που ο Δήμος Οροπεδίου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για τον σχεδιασμό-προγραμματισμό του.Με στόχο τον συντονισμό, την ενημέρωση και τον προγραμματισμό των δράσεων που αναπτύσσει το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης (ΠΥΚ) και αφορούν στο Οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 σχετική συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου κου Γιάννη Στεφανάκη, Αντιδημάρχων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και αντιπροσωπείας του ΠΥΚ αποτελούμενη από τον πρ. του Πλοηγού «Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή» κο Χάρη Ροδιτάκη και την συντονίστρια του προγράμματος κα Χρύσα Παγκαλου, καθώς και από μέλη της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με υπεύθυνη την επικ. καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη. Υπογραμμίζεται ότι, αρχικά, ως τόπος πιλοτικής εφαρμογής του ΠΥΚ έχει οριστεί το Οροπέδιο Λασιθίου.

Στη συνάντηση πήρε μέρος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η συζήτηση διήρκησε αρκετά, με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να τοποθετούνται επί των ρόλων τους και με την τελική διαβεβαίωση, πώς, το εγχείρημα θα λάβει υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια. Ο κος  Στεφανάκης δεσμεύτηκε επίσης να διαθέσει στην ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου όσα ενδιαφέροντα δεδομένα (έρευνες, μελέτες, κλπ.) έχει στη διάθεση του ο Δήμος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία και άντληση κατευθύνσεων, κατευθύνσεις και προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση που ο Δήμος Οροπεδίου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για τον σχεδιασμό-προγραμματισμό του.