Συνάντηση ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων στο Πάνορμο

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση ενημέρωσης-ανταλλαγής απόψεων στο Πάνορμο, στην αίθουσα του Χαρουπόμυλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των αυτοδιοικητικών φορέων της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, σχετικά με το ΠΥΚ και πιο ειδικά σχετικά με την έρευνα με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4», την οποία έχει αναλάβει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου, Καθηγητής κος Νίκος Σκουτέλης.

Για την συνάντηση είχαν σταλεί προσκλήσεις προς όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου κος Γιάννης Χαραλαμπάκης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Μυλοποτάμου κος Μιχάλης Σωπασής, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου κος Κρεβετζάκης Θωμάς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου, κος Μανώλης Ψαρουδάκης.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, ο κος Γιάννης Πολυχρονάκης, Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου καθώς και η κυρία Κορίνα Μηλιαράκη, πρόεδρος της ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης.

Οι δράσεις που σκοπεύει να αναπτύξει το ΠΥΚ με αφορμή την έρευνα για το Ε4, ως έναυσμα για μία ολιστική προσέγγιση της υπαίθρου και της δυναμικής που σήμερα παρουσιάζει, αναλύθηκαν από τον κο Σκουτέλη κι από την αντιπροσωπεία του ΠΥΚ της “Πλοηγός Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή”, ενώ συζητήθηκαν και εμπλουτίστηκαν από την πλευρά των προσκεκλημένων, σε συνδυασμό με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι δήμοι που αντιπροσωπεύουν. Τέλος, οι παρόντες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν το ΠΥΚ με κάθε εφικτό τρόπο και μέσο, καταθέτοντας συναφείς έρευνες και προβλέψεις των Δήμων τους.

Το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης, θα συνεχίσει με άλλες δύο συναντήσεις ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 16.07.2020Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση ενημέρωσης-ανταλλαγής απόψεων στο Πάνορμο, στην αίθουσα του Χαρουπόμυλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των αυτοδιοικητικών φορέων της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, σχετικά με το ΠΥΚ και πιο ειδικά σχετικά με την έρευνα με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4», την οποία έχει αναλάβει ο επιστημονικά υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου, Καθηγητής κος Νίκος Σκουτέλης.

Για την συνάντηση είχαν σταλεί προσκλήσεις προς όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου κος Γιάννης Χαραλαμπάκης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Μυλοποτάμου κος Μιχάλης Σωπασής, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου κος Κρεβετζάκης Θωμάς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου, κος Μανώλης Ψαρουδάκης.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, ο κος Γιάννης Πολυχρονάκης, Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου καθώς και η κυρία Κορίνα Μηλιαράκη, πρόεδρος της ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης.

Οι δράσεις που σκοπεύει να αναπτύξει το ΠΥΚ με αφορμή την έρευνα για το Ε4, ως έναυσμα για μία ολιστική προσέγγιση της υπαίθρου και της δυναμικής που σήμερα παρουσιάζει, αναλύθηκαν από τον κο Σκουτέλη κι από την αντιπροσωπεία του ΠΥΚ της “Πλοηγός Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή”, ενώ συζητήθηκαν και εμπλουτίστηκαν από την πλευρά των προσκεκλημένων, σε συνδυασμό με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι δήμοι που αντιπροσωπεύουν. Τέλος, οι παρόντες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν το ΠΥΚ με κάθε εφικτό τρόπο και μέσο, καταθέτοντας συναφείς έρευνες και προβλέψεις των Δήμων τους.

Το Παρατηρητήριο Υπαίθρου Κρήτης, θα συνεχίσει με άλλες δύο συναντήσεις ενημέρωσης – ανταλλαγής απόψεων με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και Λασιθίου, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 16.07.2020