Τόποι και τοπία ενός ανήσυχου ποιητή

Νίκος Σκουτέλης, Τόποι και τοπία ενός ανήσυχου ποιητή στο «ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΙΟ. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτρη Φιλιππίδη», εκ.Μέλισσα, Αθήνα 2018 σ.224-228Νίκος Σκουτέλης, Τόποι και τοπία ενός ανήσυχου ποιητή στο «ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΙΟ. Τιμητικός τόμος για τον Δημήτρη Φιλιππίδη», εκ.Μέλισσα, Αθήνα 2018 σ.224-228